Lån Kundeopplysninger Oppsummering Bekreftelse

Egenkapital:
Lån
 

Total lånesum

 

Nedbetalingstid

SpareBank 1 kan ikke yte finansiering av aktiviteter som ikke er forenelig med norsk lov.

Betalingsforsikring  

Betjener lånet ved sykdom, arbeidsledighet eller permittering og innfrir lånesaldo inntil 250.000 kroner ved død eller kritisk sykdom. Se sr-bank.no/betalingsforsikring for nærmere opplysninger om betalingsforsikring.

Bekreft

Jeg bekrefter at jeg er mellom 18 og 62 år og uten kjennskap forhold som gjør at jeg ikke kan få betalingsforsikring. Nærmere opplysninger om betalingsforsikring finnes på

sr-finans.no/betalingsforsikring

Terminbeløp:  

Terminbeløp er summen av rente, avdrag og termingebyr.

2 572

Lånebeløp:  

Lånebeløpet er beløpet du har søkt med tillegg av etableringsgebyr.

101 150
Nominell rente p.a.: 16,50%
Effektiv rente:  

I beregning av effektiv rente inngår nom. rente, etableringsomkostninger, termingebyr og nebetalingstid

20,26%
Etableringsgebyr: 1 150
Termingebyr: 85