Lån Kundeopplysninger Oppsummering Bekreftelse

Egenkapital:
Lån
 

Kjøpesum i søknaden må samsvare med det beløpet som fremkommer i kjøpekontrakten.

 

Som egenkapital regnes kontantinnsats eller verdien av innbytte fratrukket eventuelle heftelser (lån med pant i bil)

 

En bil bør ikke være eldre enn 15 år når lånet er nedbetalt.

Betalingsforsikring  

Betjener lånet ved sykdom, arbeidsledighet eller permittering - innfrir ved død.

Prisen på forsikringen beregnes til 7,7% av terminbeløpet.

Se sr-bank.no/betalingsforsikring for mer informasjon.

Bekreft

Jeg bekrefter at jeg er mellom 18 og 62 år og uten kjennskap forhold som gjør at jeg ikke kan få betalingsforsikring. Fullstendige vilkår finnes på sr-bank.no/betalingsforsikring

Terminbeløp:  

Terminbeløp er summen av rente, avdrag og termingebyr.

2 049

Lånebeløp:  

Lånebeløpet er kjøpesum fratrukket egenkapital med tillegg av etablerings- og tinglysningsgebyr.

103 716
Nominell rente p.a.: 5,45%
Effektiv rente:  

I beregning av effektiv rente inngår nom. rente, etableringsomkostninger, termingebyr og nebetalingstid.

8,09%
Etableringsgebyr: 2 200
Termingebyr:  

Månedlig administrasjonskostnad.

70

Opplysninger om bil


{{error}}
Copyright © Sparebank1 SR-Bank ASA